Pressrum

Välkommen till Statens maritima och transporthistoriska museers (SMTM) pressrum. Här hittar du våra pressmeddelanden och pressbilder. Om du saknar något eller önskar veta mer, vänligen kontakta oss.

Nya Vasafynd på Strömmens botten

2006-10-24

Under senare år har Statens maritima museer undersökt Vasas förlisningsplats och spåren efter den fleråriga bärgningsoperation som föregick lyftet av skeppet i april 1961. Förutom avtrycket efter själva skeppet har flera spännande iakttagelser och fynd gjorts. Bland annat har marinarkeologerna funnit delar av Vasas rigg och reling.
Under senare år har Statens maritima museer undersökt Vasas förlisningsplats och spåren efter den fleråriga bärgningsope...

Gustav III:s Amphion restaurerad - Ny utställning på Sjöhistoriska museet

2006-10-19

En av Sjöhistoriska museets höjdpunkter är den bevarade akterspegeln och kajutan från Gustav III:s lust- och stabsfartyg Amphion. Den lilla kajutan med sina förgyllda pilastrar och skira målningar av svävande keruber är från och med nu tillgängliga för publiken igen. En ny utställning runt Amphion öppnar den 20 oktober. Bakom akterspegeln möter besökaren Gustav III:s tid genom fartygets historia.
En av Sjöhistoriska museets höjdpunkter är den bevarade akterspegeln och kajutan från Gustav III:s lust- och stabsfartyg...