Pressrum

Välkommen till Statens maritima och transporthistoriska museers (SMTM) pressrum. Här hittar du våra pressmeddelanden och pressbilder. Om du saknar något eller önskar veta mer, vänligen kontakta oss.
Isbrytaren Sankt Erik kastar loss under Tall Ships Race

Isbrytaren Sankt Erik kastar loss under Tall Ships Race

2007-06-04

En av världens största fungerande ångmaskiner kommer att hålla ångan uppe under Tall Ships Race i Stockholm, i slutet av juli. Det är museifartyget Sankt Erik, Sveriges första havsisbrytare från 1915, som ska vara startfartyg när kappseglingen startar. Den gamla isbrytaren gör även turer på Stockholms ström för betalande passagerare under evenemangsdagarna och den efterföljande helgen.
En av världens största fungerande ångmaskiner kommer att hålla ångan uppe under Tall Ships Race i Stockholm, i slutet av...
Arkeologer dyker efter Dalarövrakets historia

Arkeologer dyker efter Dalarövrakets historia

2007-05-24

Nu är dykundersökningar vid 1600-talsvraket utanför Dalarö i full gång. Statens maritima museers arkeologer har i drygt en vecka arbetat med att mäta in skrov och föremål vid det ytterst välbevarade vraket. Men de är inte först – redan på 1600-talet verkar man ha dykt ner till vraket för att bärga kanoner.
Nu är dykundersökningar vid 1600-talsvraket utanför Dalarö i full gång. Statens maritima museers arkeologer har i drygt ...
TINTIN TILL SJÖSS – Ny utställning på Sjöhistoriska museet

TINTIN TILL SJÖSS – Ny utställning på Sjöhistoriska museet

2007-05-21

På Sjöhistoriska museet i Stockholm öppnar en stor utställning om Tintin den 26 maj – Tintin till Sjöss. Genom Hergés verk tillsammans med föremål ur museets samlingar ger den omisskännlige journalistens äventyr till sjöss nya perspektiv på den maritima historien. Den 22 maj skulle Tintins skapare Hergé ha fyllt 100 år.
På Sjöhistoriska museet i Stockholm öppnar en stor utställning om Tintin den 26 maj – Tintin till Sjöss. Genom Hergés ve...
1600-talsvrak funnet – i bättre skick än Vasa

1600-talsvrak funnet – i bättre skick än Vasa

2007-03-28

Ett mycket välbevarat skeppsvrak, som preliminärt dateras till 1600-talets mitt eller senare hälft, har påträffats utanför Dalarö i Stockholms södra skärgård. Östersjöns vatten, utan skeppsmask, ger unika förutsättningar för vrak att bevaras. Fyndet värderas som världsunikt. Länsstyrelsen avser att utfärda ett dyk- och ankringsförbud på det sköra vraket.
Ett mycket välbevarat skeppsvrak, som preliminärt dateras till 1600-talets mitt eller senare hälft, har påträffats utanf...
Till toppen