Pressrum

Välkommen till Statens maritima och transporthistoriska museers (SMTM) pressrum. Här hittar du våra pressmeddelanden och pressbilder. Om du saknar du något eller önskar veta mer, vänligen kontakta oss.
Titanic – en manlig katastrof?

Titanic – en manlig katastrof?

2009-07-13

Titanic-experten och etnologen Claes-Göran Wetterholm vänder på begreppen och tar under sin visning av Titanic-utställningen upp andra vinklingar än de vanliga – hur kvinnorörelsen drabbades av Titanics undergång, hur man skapade myter om de hjältemodiga männen och frågan om könet spelade någon roll när människor skulle räddas.
Titanic-experten och etnologen Claes-Göran Wetterholm vänder på begreppen och tar under sin visning av Titanic-utställni...
Museer och universitet går ihop om forskning

Museer och universitet går ihop om forskning

2009-07-13

Statens maritima museer och Stockholm universitet går nu in i ett samarbete som sätter fokus på det maritima kulturarvet. Från 2010 satsar vardera parten upp till två miljoner årligen för att forskning och utbildning inom det maritima ämnesområdet ska nå världsklass. De akademiska ämnesområden som berörs är arkeologi, etnologi och historia.
Statens maritima museer och Stockholm universitet går nu in i ett samarbete som sätter fokus på det maritima kulturarvet...
Sanningen om Vasa sökes

Sanningen om Vasa sökes

2009-07-09

För första gången får vi nu reda på hur Vasa faktiskt var byggd. Vasamuseets gästforskare, Kroum Batchvarov, har påbörjat ett gigantiskt mätarbete för att få ut såväl mått som vikt på samtliga Vasas dolda spant, det vill säga de timmer i skeppets invändiga stomme mot vilka plankor och bordläggning fästs, för att ge dessa form och styrka.
För första gången får vi nu reda på hur Vasa faktiskt var byggd. Vasamuseets gästforskare, Kroum Batchvarov, har påbörja...
Gerda, Svanevik och N.A. Båth k-märks av Sjöhistoriska museet

Gerda, Svanevik och N.A. Båth k-märks av Sjöhistoriska museet

2009-06-29

Sjöhistoriska museet har sedan 2001 k-märkt fartyg. Hittills har endast ett åttiotal fartyg erhållit den kulturhistoriska märkningen men nu läggs ytterligare tre till listan: ångslupen Gerda, som trafikerar vattnen kring Eskilstuna, räddningskryssaren N.A. Båth, som tillhör sjöräddningsmuseet i Kåseberga och fraktfartyget Svanevik med hemmahamn på Skeppsholmen i Stockholm.
Sjöhistoriska museet har sedan 2001 k-märkt fartyg. Hittills har endast ett åttiotal fartyg erhållit den kulturhistorisk...
Marinofficer dokumenterar sig själv i Adenviken

Marinofficer dokumenterar sig själv i Adenviken

2009-06-11

Marinofficer Johanna Skoog och sjömannen Stefan Åkerberg har anmält sig frivilligt att dokumentera sina personliga upplevelser från EU-operationen i Adenviken åt Marinmuseum i Karlskrona. De ingår båda i det svenska insatsförbandet med uppgift att skydda fartyg från piratangrepp utanför Somalias kust. Dagböcker och foton från deras fyra månader i Adenviken kommer sen att bevaras i museets arkiv.
Marinofficer Johanna Skoog och sjömannen Stefan Åkerberg har anmält sig frivilligt att dokumentera sina personliga upple...
Till toppen