Maritim internationell kongress invigs i Stockholm

ICMM logotyp
ICMM logotyp

2019-09-13

Den 15-20 september 2019 samlas 105 delegater från 29 länder i Stockholm och Mariehamn för att närvara vid ICMM:s kongress för maritima museer runt om i världen.

Den 15-20 september 2019 samlas 105 delegater från 29 länder i Stockholm och Mariehamn för att närvara vid ICMM:s kongress för maritima museer runt om i världen.

International Congress of Maritime Museums (ICMM) är en organisation som arbetar med att representera och stödja sina medlemmar, maritima museer över hela världen, i gemensamma frågor. Genom bland annat sina kongresser och konferenser bildar de ett starkt nätverk av maritima museer.

Kongressen hålls vartannat år. Denna nittonde gång arrangeras den av Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Ålands sjöfartsmuseum och hålls i Stockholm och Mariehamn på Åland. I Stockholm samlas delegaterna på Vasamuseet, ett av världens mest besökta och mest kända maritima museer, och Sjöhistoriska museet, som genom sin ålder och sina unika samlingar har högt anseende i museibranschen.

- Jag är glad och stolt över att vi får arrangera kongressen tillsammans med Ålands sjöfartsmuseum. Den är en viktig mötesplats för världens maritima museer där vi har möjlighet att lära oss av varandra och diskutera gemensamma och viktiga frågor. Det är roligt att många av våra kollegor från hela världen kommer till oss för att delta i konferensen och besöka våra museer, säger överintendent Leif Grundberg, Statens maritima och transporthistoriska museer.

Kongressen äger rum i Stockholm 15-16 september och på Åland 17-20 september.

De två föregående kongresserna hölls i Valparaiso, Chile och i Hongkong.

Om ICMM

Kontaktperson

Joanna Skarpsvärd, projektledare, Statens maritima och transporthistoriska museer, telefon 08-519 558 48, e-post joanna.skarpsvard@smtm.se

Om Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är en statlig myndighet som bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Verksamheten ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället. Vid SMTM arbetar cirka 230 personer.

https://www.smtm.se/