Varje år lämnar Statens maritima och transporthistoriska museer en årsredovisning till regeringen där vi berättar hur vi uppfyllt vårt uppdrag. 

Ladda ned våra årsredovisningar