Varje år lämnar Statens maritima och transporthistoriska museer en årsredovisning till regeringen där vi berättar hur vi uppfyllt vårt uppdrag.

Nedan finns myndighetens årsredovisningar från åren 2020, 2021 och 2022. 

Äldre årsredovisningar

Årsredovisningar till och med år 2016 finns i myndighetens arkiv och från och med år 2017 digitalt i myndighetens diarium. För att ta del av tidigare årsredovisningar, kontakta registrator. 

E-post: registrator@smtm.se