Samarbeten och projekt på rull

03 november 2021

Restaureringsverkstaden på Järnvägsmuseet där diskussionerna om ett forskningsprojekt kring traditionella hantverksmetoder startade 2013, då denna bild togs, och som resulterade i projektet ”Färg som material”, vilket pågått 2016-2021. Foto: Mikael Dunker.

Det händer en hel del inom SMTM:s transporthistoriska forskning.

Statens maritima och transporthistoriska museer(SMTM) genomförde hösten 2019 en workshop som samlade 22 forskare från 14 olika lärosäten och organisationer. Workshopen finns nu sammanfattad i rapporten ”Transporthistorisk forskning i Sverige. Rapport från en workshop” som kan laddas ner via länken nedan.

Forskningsmedel beviljat till nytt projekt

Efter workshopen inleddes ett samarbete med Centrum för näringslivshistoria. Samarbetet har resulterat i en ansökan om forskningsmedel för förstudien ”Historiska underlag till nytta för infrastruktur och forskning”. Trafikverket har nu beviljat denna ansökan med projektstart nästa år. Anna Lindgren, forskningssamordnare vid SMTM, berättar:

– Projektet kommer behandla de väg-, flyg- och järnvägshistoriska samlingarnas potential för forskning och som kunskapsunderlag till planering och underhåll av infrastruktur.

Färg som material i mål

Projektet ”Färg som material” har precis gått i mål med avhandlingen ”Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills”, av Arja Källbom vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Projektet, som har sitt ursprung i restaureringsverksamheten vid Järnvägsmuseet, har pågått sedan 2016 som ett samarbete mellan Järnvägsmuseet, Trafikverket och institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Även det projektet har till stor del finansierats av Trafikverkets forskningsmedel.

– Projektet, som haft en hantverksvetenskaplig inriktning, har undersökt rostskyddande målningsbehandlingar av järn med linoljebaserade färger, berättar Anna.

Inlandsbanan-vid-Kåbdalis-ca1935-800x450.jpg

Historiska fotografier kommer ingå i förstudien ”Historiska underlag till nytta för infrastruktur och forskning”. Här ett exempel från Inlandsbanan vid Kåbdalis omkring år 1935 från Järnvägsmuseets fotosamling, JvmKDAE00661. Foto: L. Wästfelt. 

rapport-transporthistorisk-forskning-450x800.jpg

Omslaget till rapporten ”Transporthistorisk forskning i Sverige. Rapport från en workshop” författad av Per Widén och Anna Lindgren, forskningssamordnare på SMTM.

Till toppen