Kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet är grunden för vårt uppdrag. Forskningen utgör därför en naturlig och integrerad del i vår verksamhet. Forskning sker främst inom ämnen som har anknytning till myndighetens verksamhet. 

Forskning i samarbete

I samarbete med Stockholms universitet har Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) skapat Centrum för maritima studier (CEMAS), ett forskningscenter med fokus på maritim historia, etnologi och arkeologi. Här pågår bland annat forskning om flykten över havet från Baltikum till Sverige i slutet av andra världskriget samt om skandinaviska resenärer till sjöss under perioden 1650-1810. 

Forskningen om skeppet Vasa är omfattande och spänner över flera ämnesområden. I arbetet med att bevara Vasa bedrivs tekniskt-naturvetenskapligt inriktad forskning i nära samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Arkeologisk-historisk forskning sker i samarbete med universitet i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Pågående forskning handlar bland annat om de textil- och läderföremål som kommer från klädesdräkter från Vasa och att rekonstruera kajutorna i Vasas akter.

I projektet "Järnvägens gröna kulturarv", om det så kallade planteringsväsendet inom järnvägen vid mitten av 1800-talet, samarbetar vi med Göteborgs universitet och Trafikverket.

Kulturarvsenheten

Inom SMTM är det främst Kulturarvsenheten som arbetar med forskningsfrågorna. Kulturarvsenhetens medarbetare strävar efter att utveckla samarbete med högskolor och universitet, fungerar som stöd vid utställningsproduktioner, hjälper till att sätta samman museernas föreläsningsprogram och fungerar som internt stöd i frågor som rör kunskap och vetenskapliga synsätt. Enheten har även ansvar för att upprätthålla kontakten med CEMAS som myndigheten är med och finansierar.