De järnvägshistoriska samlingarna omfattar över 300 fordon och tiotusentals föremål från mitten av 1800-talet och fram till idag. Från och med 1 januari 2018 ingår Järnvägssamlingarna i Statens maritima och transporthistoriska museer. 

Samlingarna finns vid Järnvägsmuseet i Gävle samt på Östergötlands järnvägsmuseum och Järnvägens museum i Ängelholm.