Flera personer hjälps åt att sjösätta en båt.

Statens maritima och transporthistoriska museer ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda som arbetar med maritim historia och kulturmiljö.

Sjöhistoriska museet i Stockholm har flera utvecklade nätverk och anordnar träffar på olika teman inom maritim historia, arkeologi och kulturmiljövård: