Statens maritima och transporthistoriska museer k-märker genom Sjöhistoriska museet kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fartyg. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och brukas.

Genom k-märkningen visar vi vår uppmuntran och ger stöd och hjälp till ägarna i deras arbete med att förvalta vårt historiska arv. Ägaren ansöker själv om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.