Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.