Vägarnas historia – från vikingatiden och framåt. Här kan kan bland annat läsa om vinterväghållningens historia, om milstolpar och om väghållningsstenar.