Bildarkiv

I de väghistoriska samlingarna finns en mycket stor och unik bildsamling som rör vägar, väghållning och vägtrafik. Ett stort antal av dessa bilder är tagna av verkets egna tjänstemän under tidernas lopp, men det finns även bilder av olika externa fotografer samt vykort med bro- och vägmotiv. Motiven är oftast väg- och brobyggen och från drift och underhåll av vägar samt allmänna väg- och trafikbilder. Ett stort antal bilder föreställer vägmaskiner av olika slag. En stor samling är nytagna bilder av olika väghistoriska miljöer, såsom hålvägar, äldre vägsträckningar i kulturlandskapet, broar, milstolpar, väghållningsstenar m.m.

Bilderna är ordnade ämnesvis. Ett antal specialsamlingar finns också. Störst är f.d. Vägverkets gamla broarkivs bildsamling, med vägbroar fotograferade från 1940-talet och framåt, Nils Fribergs fotosamling av svenska väghistoriska miljöer (tagna på 1930-t till 1950-talet), Vägverkets utbildningsavdelnings diabilder från olika instruktionskurser, ex. "Väghyvelförarkurs", foton från Stockholms län, tagna av vägmästaren Linné Jansson på 1950- och 1960-talet, vägstationer m.fl. samlingar. Ca 50 000 bilder finns digitalt, men kan endast sökas på plats.

Det finns också en rad instruktionsfilmer och presentationsfilmer, gjorda i samband med olika byggnadsföretag, från 1920-talet och framåt. Ca 300 filmer (inkl dubbletter) från Vägverket och drygt 100 st från TSV finns förtecknade. En del av dessa filmer är överförda till video. Därtill finns ett stort antal videofilmer (hela spelfilmer, reklaminslag, dokumentationsfilmer av längre eller kortare slag, m.m.) från vägverket totalt 437 nummer (inklusive dubbletter), från TSV 320 nummer. Därtill finns ett stort antal oförtecknade VHS-kasetter från Vägverkets gamla Driftavdelningens dokumentation av olika produktionsmoment (DDa-filmer).

Vägarkiv

Forskningsintresserade av svensk väghistoria har mycket intressant att i vägarkivet. Här finns samlingar som rör vägbyggnadsteknik, vägunderhåll, maskinteknik, bl.a. en stor samling broschyrer och instruktionsböcker, trafikräkningar, uppgifter om broar, småtryck m.m.