I en före detta vägstation i Kjula utanför Eskilstuna förvaras de unika väg- och trafikhistoriska samlingarna. Samlingarna består av ett hundratal maskiner och fordon från hela 1900-talet, tillsammans med tusentals föremål i olika storlekar och utföranden, som alla är kopplade till väghistoria. 

I de väg- och trafikhistoriska samlingarna finns nästan 10 000 inventerade föremål, bland dessa drygt hundra fordon och stora maskiner från större delen av 1900-talet, alla kopplade till väghållningens historia, dess arbetande fordon och maskiner, samt de människor som arbetade vid vägväsendet. Arkiv- och fotosamlingarna finns i Arboga.

Föremålen spänner främst över perioden 1900–1980, med några få undantag. Samlingens äldsta och troligen även tyngsta föremål, är en del av en bronsåldersväg från Malmö som påträffades vid grävningar inför byggandet av nya Ringvägen kring staden. Den väger sex ton. Bland de minsta och lättaste föremålen kan nämnas blyplomber för försegling av olika föremål. Dessa väger drygt ett gram styck.

Bland fordonen finns en av Sveriges första väghyvlar, en Wehr från omkring 1923 som fortfarande kan startas upp och köras. Den används också återkommande vid publika evenemang. Här finns även verktyg och redskap för byggande och underhåll av vägar, mätinstrument för vägstakning och avvägningar vid vägbyggnad samt vägmärken och skyltar, vilken innehåller allt från handgjorda skyltar tillverkade vid behov, till standardiserade vägmärken från 1931 och framåt. 

En gång om året brukar Maskinhistoriska dagen anordnas i Kjula. Då visas väghistoriska fordon och maskiner av olika slag och maskiner som lingrävare, schacktmaskiner och väghyvlar arbetar i den stora grusgropen. Dagen anordnas i samarbete med Maskinhistoriska föreningen. 

Historik

Vägstationen i Kjula byggdes 1938 och användes som sådan fram till 1978. Samlingarna flyttades dit från Sveriges Vägmuseum i Borlänge då museet avvecklades 2012. Vägverkets museum invigdes 1991 i samband med dåvarande Vägverkets 150-årsjubileum. Åren 1985 till 1990 fanns en enklare utställningshall i Malmköping. Då Vägverket och Banverket upphörde 2010 och Trafikverket bildades följde museet med och blev ett av Trafikverkets museer, då med namnet Sveriges Vägmuseum. Fram till stängningen 2012 fanns Sveriges Vägmuseum på plats i Pylonen, vid Trafikverkets huvudkontor i Borlänge.

Väg- och trafikhistoriska samlingarna ingår sedan 2018 i Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.