Projekt transporthistoriska underlag är avslutat och en slutrapport finns att läsa. 

Infrastruktur har genom historien format samhälle och landskap. De infrastrukturella satsningar som sker i dag kommer att prägla vardagen för framtida generationer. Projekt transporthistoriska underlag var ett pilotprojekt i samarbete mellan SMTM, Centrum för Näringslivshistoria och Trafikverket. Genom att kartlägga och sammanställa forskning inom området och ordna, förteckna och digitisera ett utvalt arkivmaterial var syftet dels att underlätta för forskning om transporthistoria och infrastruktur i historiskt perspektiv, dels att ge Trafikverket stöd för planering och vård av transporthistoriska miljöer.

Bland de samlingar som projektet arbetade med var de järnvägshistoriska samlingarna vid Järnvägsmuseet i Gävle, de väg- och trafikhistoriska samlingarna i Arboga och Kjula (öster om Eskilstuna) samt civilflygsamlingarna i Rosersberg. 

Slutrapport

Projektets slutrapport finns tillgänglig i fulltext via DiVa.

Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Sedan 1974 hjälper man företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag.