Civilflygsamlingarna är statens samlingar från civil luftfart. Samlingarna består av hela flygplan och delar, där dom äldsta föremålen kommer från tidigt 1900-tal. Samlingen berättar om flygets historia i Sverige. Förutom de många föremålen finns fotografier, personarkiv, manualer och böcker om svensk flyghistoria.

Samlingarnas kärna utgörs av de bevarade motor- och segelflygplanen. Albatross B.II från 1917 är det äldsta planet och Riesler R.III från 1921 är världens enda bevarade exemplar. Här finns även nospartiet av passagerarflygplanet Dana Viking som nödlandade i Gottröra 1991.

Utöver flygplanen finns ett tjugotal flygmotorer som speglar den tekniska utvecklingen med fokus på tiden 1935 till 1950. I samlingen finns också fordon och drygt 3 000 föremål med koppling till flygteknik och flygverksamhet såsom flyginstrument, uniformer, affischer, porslin med mera.

Historik och nuläge

1953 påbörjades insamlandet av föremål till ett framtida civilt flygmuseum på Arlanda flygplats. Med stöd från starka aktörer inom svensk flyg- och rymdindustri invigdes Aerospace Expo 1998 i en hangar på Arlanda flygplats. Tre år senare lades verksamheten ned. Då bildades den ideella föreningen Arlanda flygsamlingars vänner för att förvalta föremålen. Föreningen har också haft öppet för besökare vissa dagar. 

Sedan 2018 ingår civilflygsamlingarna i Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.

Arlanda flygsamlingar flyttade 2023 från hangaren på Arlanda då fastighetsägaren Swedavia sade upp hyresavtalet. Den 7 januari 2023 stängde samlingarna för besökare. Under sommaren och hösten flyttades samlingarna till ett magasin i Rosersbgerg. 

Samlingarna, som nu kallas civilflygsamlingarna, kommer vara magasinerade i Rosersberg under en femårsperiod medan SMTM arbetar med att fram en långsiktig lösning kring lokaler för och tillgängliggörande.

Läs mer om samlingarna