På Statens maritima och transporthistoriska museers, SMTM, museer finns omfattande samlingar. Sedan 2018 ingår även de väg- och trafikhistoriska samlingarna i Kjula samt civilflygsamlingarna i SMTM. 

Marinmuseums samlingar

En av Marinmuseums uppgifter är att samla in föremål, arkivalier och fotografier som berättar om den svenska marinens historia. Med marinen menas flottan, kustartilleriet och övriga delar av sjöförsvaret. I samlingarna hittar du flera tusen föremål, arkivhandlingar och fotografier.

Sjöhistoriska museets samlingar

I Sjöhistoriska museets rika samlingar finns ca 900 000 fotografier, 50 000 föremål och 45 000 fartygs- och båtritningar som knyter an till museets ämnesområde: Sveriges sjöfart och maritima kulturarv. I samlingarna märks bland mycket annat unika navigationsinstrument, fritidsbåtar, modeller och ett marinarkeologiskt material.

Vasamuseets samlingar

I Vasamuseets samlingar finns mer än 40 000 föremål som hittats i och omkring Vasa. Allt från segel och silvermynt till kanoner och tenntallrikar. Föremålen ger en unik bild av vardagslivet till sjöss och på land, av sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt 1600-tal.

Järnvägsmuseets samlingar

Järnvägsmuseets samlingar håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten 1800-talet till idag, däribland Prins August som är det äldsta, driftklara lokomotivet i världen. Samlingarna består inte bara av fordon utan också av föremål, fotografier, arkiv och böcker.

Väg- och trafikhistoriska samlingarna

I en före detta vägstation i Kjula utanför Eskilstuna förvaras de unika väg- och trafikhistoriska samlingarna. Samlingarna består av ett hundratal maskiner och fordon från hela 1900-talet, tillsammans med tusentals föremål i olika storlekar och utföranden, som alla är kopplade till väghistoria. 

Civilflygsamlingarna

Civilflygsamlingarna är statens samlingar från civil luftfart. Samlingarna består av hela flygplan och delar, där dom äldsta föremålen kommer från tidigt 1900-tal. Samlingen berättar om flygets historia i Sverige. Förutom de många föremålen finns fotografier, personarkiv, manualer och böcker om svensk flyghistoria.

Sök i samlingarna

SMTM:s samlingar finns tillgängliga och sökbara på DigitaltMuseum. 

Här finns också myndighetens egna fotografier både av föremål och av verksamheten. Myndighetens egna bilder är lagda under fri licens (cc-by) och metadatan som CC0. DigitaltMuseum har ett öppet API som kan hämta data via XML och JSON.

Insamling och utlån

En viktig del i SMTM:s uppdrag är att berika samlingarna genom nyförvärv. Det görs både genom proaktiva insamlingar, till exempel samtidsdokumentationer, och reaktiva insamlingar, till exempel erbjudanden om gåvor. Målet med insamlingen är att öka kunskapen om myndighetens ämnesområde: det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM erbjuder även utlån ur myndighetens samlingar, eftersom det är ett sätt att tillgängliggöra dem och sprida kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet till en större publik och på fler platser i Sverige och utomlands. 

Digitalisering 

SMTM verkar för ett levande maritimt och transporthistoriskt kulturarv som ständigt utvecklas och synliggörs. Digitala resurser och tekniker är viktiga verktyg för det. Därför arbetar SMTM för att det maritima och transporthistoriska kulturarvet ska vara digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla samt av hög kvalitet.