Statens maritima och transporthistoriska museer driver och utvecklar fem museer: Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. 

Marinmuseum

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Museet finns på Stumholmen och sträcker sig ut i vattnet mitt i världsarvs- och örlogsstaden Karlskrona. 

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet speglar svensk kulturhistoria vid sjö och kust. Museet finns i en av Stockholms vackraste byggnader på Djurgården och erbjuder aktuella utställningar för stora och små om sjöfart, fritidsbåtar och Östersjöfrågor. Museet har rika samlingar, omfattande arkiv och Nordens största nautiska bibliotek. 

Vasamuseet

Vasamuseet är ett av Skandinaviens mest välbesökta museer. Här finns det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628 i all sin prakt, utsmyckad med hundratals träskulpturer. Vasamuseet ligger på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Vrak – Museum of Wrecks

Dyk utan att bli blöt och upptäck det världsunika, och för många okända, kulturarvet som finns i Östersjön. Vrak – Museum of Wrecks bärgar berättelserna och låter vraken ligga kvar, där de mår bäst. Museet är beläget nära Vasamuseet på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet är Sveriges nationella järnvägsmuseum och berättar den svenska järnvägens historia. Järnvägssamlingen håller internationell toppklass och består bland annat av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag, däribland Prins August som är det äldsta, driftklara lokomotivet i världen. Järnvägsmuseet arrangerar även historiska tågresor runt om i vårt avlånga land. Museet finns i Gävle.