Här finns information om Statens maritima och transporthistoriska museer på teckenspråk. 

Manus till filmen:

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.
Vår verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Verksamheten ska också vara en angelägenhet för alla människor i samhället.
Vi driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Marinmuseum

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Sedan 2014 ingår ubåten Neptun i museet.

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet berättar människans mångtusenåriga historia till sjöss, speglad genom unika samlingar. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, fritidsbåtskultur och fartygshistoria.

Vasamuseet

På Vasamuseet möter våra besökare det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628. Här får man ta del av historien om människorna ombord, om Vasas tid, hur skeppet återupptäcktes och bärgades efter 333 år på botten i Stockholms ström samt om pågående forskning för att bevara Vasa.

Vrak – Museum of Wrecks

Dyk utan att bli blöt och upptäck det världsunika, och för många okända, kulturarvet som finns i Östersjön. Vrak – Museum of Wrecks bärgar berättelserna och låter vraken ligga kvar, där de mår bäst. Museet är beläget nära Vasamuseet på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseets världsunika samling består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag. I samlingen finns också järnvägshistoriska föremål och ett stort bildarkiv med 500 000 fotografier. Järnvägsmuseet är för närvarande stängt för renovering. Under tiden arrangeras resor med historiska tåg.

Transporthistoriska samlingar

Sedan 2018 omfattar vår verksamhet även det transporthistoriska kulturarvet. Våra väghistoriska samlingar finns i Kjula och består av ett hundratal maskiner och fordon från 1900-talet, tillsammans med tusentals föremål i olika storlekar och utföranden. Arlanda flygsamlingar är statens samlingar från civil luftfart. Samlingarna består av hela flygplan och delar, där dom äldsta föremålen kommer från tidigt 1900-tal. 

Forskning

Kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet är grunden för vårt uppdrag. Forskningen utgör därför en naturlig och integrerad del i vår verksamhet. Forskningen handlar bland annat om Vasa och hennes samtid, marinarkeologi och järnvägens historia. I samarbete med Stockholms universitet har SMTM skapat Centrum för maritima studier (CEMAS), ett forskningscenter med fokus på maritim historia, etnologi och arkeologi.

Samverkan

SMTM samverkar med och ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda. I samarbete med våra vänföreningar och andra delar av civilsamhället stöttar vi ideell museiverksamhet samt driver och deltar i olika forum kring bland annat marinens kulturarv, veteranbåtar och nordisk järnvägshistoria. SMTM gör även kulturhistoriska bedömningar och fördelar bidrag till fartyg och fritidsbåtar.