Här finns information om Statens maritima och transporthistoriska museet på teckenspråk. 

Manus till filmen:

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

Vår verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Verksamheten ska också vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Vi driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.
Sammantaget besöker årligen närmare två miljoner människor från Sverige och världen våra museer.

Marinmuseum

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Sedan 2014 ingår ubåten Neptun i museet.

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet berättar människans mångtusenåriga historia till sjöss, speglad genom unika samlingar. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, fritidsbåtskultur och fartygshistoria.

Vasamuseet

På Vasamuseet möter våra besökare det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628. Här får man ta del av historien om människorna ombord, om Vasas tid, hur skeppet återupptäcktes och bärgades efter 333 år på botten i Stockholms ström samt om pågående forskning för att bevara Vasa.

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseets världsunika samling består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag. I samlingen finns också järnvägshistoriska föremål och ett stort bildarkiv med 500 000 fotografier.

Järnvägsmuseet är för närvarande stängt för renovering. Under tiden arrangeras resor med historiska tåg i hela landet och i Tåghallen visas det bästa ur samlingen vid ett antal tillfällen.

Nytt museum: Vrak – Museum of Wrecks

Östersjöns världsunika men okända kulturarv står i fokus för en ny museiarena som vi planerar inviga 2020. Med modern teknik och i samarbete med övriga länder kring Östersjön är ambitionen att visa och ge perspektiv på den maritima historien och människans relation till sin miljö genom tusentals år.

Transporthistoriska samlingar

Sedan 2018 omfattar vår verksamhet även det transporthistoriska kulturarvet. Våra väghistoriska samlingar finns i Kjula och består av ett hundratal maskiner och fordon från 1900-talet, tillsammans med tusentals föremål i olika storlekar och utföranden. Våra samlingar från civil luftfart finns i en hangar på Arlanda flygplats och består av hela flygplan och delar, de äldsta från tidigt 1900-tal.

Forskning

Kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet är grunden för vårt uppdrag. Forskningen utgör därför en naturlig och integrerad del i vår verksamhet. Forskningen handlar bland annat om Vasa och hennes samtid, marinarkeologi och järnvägens historia.

I samarbete med Stockholms universitet har SMTM skapat Centrum för maritima studier (CEMAS), ett forskningscenter med fokus på maritim historia, etnologi och arkeologi.

Samverkan

SMTM samverkar med och ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda.
I samarbete med våra vänföreningar och andra delar av civilsamhället stöttar vi ideell museiverksamhet samt driver och deltar i olika forum kring bland annat marinens kulturarv, veteranbåtar och nordisk järnvägshistoria.
SMTM gör även kulturhistoriska bedömningar och fördelar bidrag till fartyg och fritidsbåtar.