Statens maritima och transporthistoriska museer ingår i Sveriges militärhistoriska arv. Det är ett nätverk som består av 25 statliga och statligt stödda museer som är spridda över hela landet. Nätverket har till uppgift att dokumentera och förvalta Sveriges militära historia med tyngdpunkt på miljöer från det kalla kriget. Ett mindre antal museer i nätverket är inriktade på äldre tider.