Statens maritima och transporthistoriska museer har genom Sjöhistoriska museet flera utvecklade maritima nätverk och anordnar träffar på olika teman inom maritim historia, arkeologi och kulturmiljövård. 

Läs mer om de olika nätverken och forumen på Sjöhistoriska museets webbplats: