Statens maritima och transporthistoriska museer samverkar brett för att skapa attraktiva och hållbara besöksmål, bland annat inom ramen för Kungl. Djurgårdens Intressenter (KDI). 

Kungliga Djurgårdens Intressenter samlar attraktionerna på Djurgården. Museer, konsthallar, nöjesetablissemang, restauranger, service- och trafikföretag samverkar, utvecklar och stärker Djurgården som besöksmål.