Statens maritima och transporthistoriska museer k-märker genom Sjöhistoriska museet kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fartyg och fritidsbåtar. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och brukas.

K-märkning av fartyg

Genom k-märkningen visar vi vår uppmuntran och ger stöd och hjälp till ägarna i deras arbete med att förvalta vårt historiska arv. Ägaren ansöker själv om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

K-märkning av fritidsbåtar

Sedan 2009 har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar. Ett av syftena med k-märkningen är att framhålla hur mycket tid, pengar och arbete som människor lägger ned på detta privatägda kulturarv. Vi hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ska öka. 

Frågor

Har du frågor om k-märkning av fartyg, kontakta intendent Karolina Matts på e-postadressen nedanför.

E-post: karolina.matts@smtm.se

Har du frågor om k-märkning av fritidsbåtar, kontakta intendent Fredrik Blomqvist på e-postadressen nedanför:

E-post: fredrik.blomqvist@smtm.se