Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samverkar med och ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda.

SMTM strävar efter att möjliggöra möten och diskussioner med myndigheter samt ideella och kommersiella aktörer på det maritima och transporthistoriska området om gemensamma utmaningar och möjligheter. 

I samarbete med våra vänföreningar och andra delar av civilsamhället stöttar vi ideell museiverksamhet samt driver och deltar i olika forum kring bland annat marinens kulturarv, veteranbåtar och nordisk järnvägshistoria.

SMTM gör även kulturhistoriska bedömningar och fördelar bidrag till fartyg och fritidsbåtar.