Skolans revansch blev bok

Skolans revansch blev bok
Skolans revansch blev bok

2010-11-04

I boken Skola i gränsland berättas historien hur Sunnadalsskolan i Karlskrona vände från skola med dåligt rykte till att inspirera lärare över hela Sverige. Skolans banbrytande pedagogik, i samarbete med Marinmuseum och fria kulturarbetare, beskrivs av Peter Skogsberg, som idag reser runt och föreläser om hur kultur kan få unga att växa – och att våga.

Boksläpp nu i november: Skola i gränsland. En handbok och inspirationsbok. En hoppfull bok om skolan. Författare: Peter Skogsberg, lärare verksam vid Sunnadalsskolan och Marinmuseum i Karlskrona. Utgiven på Hammarlin förlag med stöd av Framtidens kultur.


I boken Skola i gränsland berättas historien hur Sunnadalsskolan i Karlskrona vände från skola med dåligt rykte till att inspirera lärare över hela Sverige. Skolans banbrytande pedagogik, i samarbete med Marinmuseum och fria kulturarbetare, beskrivs av Peter Skogsberg. Han är lärare med ena foten i skolvärlden och den andra i museivärlden som idag reser runt och föreläser om hur kultur kan få unga att växa – och våga.

- Som lärare är vi ofta osäkra på hur vi ska utveckla pedagogiken och samtidigt förhålla oss till läroplanen och den bedömning som ska göras. Lärarna ute i landet fascineras av att vår okonventionella metod faktiskt fungerar ihop med läroplanen och att kultur direkt kan stärka måluppfyllelsen för skolan. Jag hoppas denna bok ska hjälpa dem, säger Peter Skogsberg.

Sunnadalskolan i Karlskrona är en världsskola, med barn från 40 nationer. För tio år sedan, när Peter började sitt samarbetsprojekt med Marinmuseum, hade skolan dessutom dåligt rykte. Idag framhåller Kulturdepartementet och Statens kulturråd den pedagogiska metod som skolan utvecklat som ett lyckat exempel på hur samarbete mellan skola och kulturliv ökat integrationen och höjt kvaliteten på själva undervisningen. Skolor och kulturinstitutioner över hela landet efterfrågar Peter Skogsberg för föreläsningar och seminarier. Sunnadalsmetoden går ut på att träna grundskolelever i professionellt skådespeleri, manusförfattande, dans och scenografi. Teman till teatern hämtas på Marinmuseum som i perioder blir hemvist för eleverna. Eleverna utbildas också för att guida egna släktingar och vänner på Marinmuseum. Varje år sker sällsamma förvandlingsnummer bland eleverna som ger positivt avtryck på hela skolarbetet.

- Jag tror att vi lyckades genomföra vår metod därför att vi alla släppte på reviren. Det gällde inte minst Marinmuseum som öppnade dörrarna helt förutsättningslöst och frågade hur man kunde hjälpa skolan bäst, berättar Peter Skogsberg.

- Jag hoppas att andra museer kan följa vårt exempel och våga släppa in skolan på skolans egna villkor. För oss har det varit en lärorik och fantastisk resa som vi känt oss fattigare utan, tycker Robert Olsson, chef för Statens maritima museer där Marinmuseum ingår.


Skola i gränsland
Författare: Peter Skogsberg, lärare verksam vid Sunnadalsskolan och Marinmuseum i Karlskrona
Utgiven på Hammarlin förlag med stöd av Framtidens kultur.


Frågor till
Peter Skogsberg, Sunnadalsskolan och Statens maritima museer, där Marinmuseum ingår
peter.skogsberg@maritima.se
0709303731

Torbjörn Ågren, museilektor vid Statens maritima museer
torbjorn.agren@maritima.se
0733604294

Till toppen