Nu blir Lisa doktor med museerna

Nu blir Lisa doktor med museerna
Nu blir Lisa doktor med museerna

2015-12-14

Lisa Hellman blir den första att doktorera för CEMAS (Centrum för maritima studier), ett samarbete mellan Statens maritima museer och Stockholms universitet. I doktorsavhandlingen gör hon två nya upptäckter om Ostindiska kompaniet.

Lisa Hellman blir den första att doktorera för CEMAS (Centrum för maritima studier), ett samarbete mellan Statens maritima museer och Stockholms universitet.

Lisa var en av de första forskarna att knytas till CEMAS och har fått sin forskning finansierad av samarbetet under fyra år. I hennes forskning har hon bidragit med ny kunskap och idéer till utställningar på både Vasamuseet och Sjöhistoriska museet.
- Det har varit ett privilegium att jobba med museerna, det är få förunnande att jobba med något som får så mycket spridning.

Nya perspektiv på Ostindiska kompaniet

Hennes doktorsavhandling är en viktig grund för en kommande utställning på Sjöhistoriska museet om Ostindiska kompaniet. I avhandlingen tittar hon närmare på vardagslivet för de svenskar som jobbade för Ostindiska kompaniet 1730-1830.

Fokus ligger på handelskvarteren i kinesiska Kanton, i kvarteren där handelsmännen vistades. Det var en mångkulturell plats, där olika kinesiska grupper träffade muslimer, judar och européer. Hon visar att Ostindiska kompaniet endast var ett litet kompani bland många andra, på en plats där Asien dominerar.
- Vi tänker oss europeisk dominans, men det är precis tvärtom. Européerna får bara gilla läget, det ger oss en omvänd bild och omtolkar vår bild av européer i Asien.

Kvinnornas bortglömda historia

Hon kan även dra nya slutsatser om kvinnornas roll. Tidigare forskning kring Ostasiatiska kompaniet har glömt bort kvinnorna, då man förutsatt att de inte haft någon kontakt med de handelsresande. Detta eftersom det var förbjudet för europeiska kvinnor att gå iland i Kanton, liksom det var förbjudet för de kinesiska kvinnorna att träffa de europeiska handelsresanden.

- Det är tydligt att man bryter de här reglerna. De europeiska männen åker fast för att de smugglat med sin fru eller dotter. Jag har också hittat affärsbrev från de lokala kvinnorna, vilket tyder på att de var viktiga även för handeln.

Lisa Hellman doktorerade fredag 11 december. Utställningen om Ostindiska kompaniet öppnar på Sjöhistoriska museet hösten 2016.


Kontakt

Lisa Hellman
Telefon: 08 674 7117
E-post: lisa.hellman@historia.su.se

Till toppen