Om myndigheten

Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. 

SMTM:s verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Verksamheten ska också vara en angelägenhet för alla människor i samhället. 

SMTM utnämndes 2023 till Sveriges modernaste myndighet.

SMTM är miljöcertifierade enligt ISO 14001.