Vår vision ger en övergripande riktning och ett långsiktigt mål för verksamheten fram till 2025 – att Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) vill vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, engagemang och oförglömliga upplevelser.

SMTM vision.jpg

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) arbetar med det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att vidga människors världsbild, för att bidra till ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle.

I kontakt med SMTM får man kunskap och nya insikter som bidrar till att se världen i ett nytt ljus. Genom vårt arbete på olika platser runt om i Sverige och i världen får man oförglömliga upplevelser av utställningar och möten med andra människor. Tillsammans bidrar vi till delaktighet i hela landet, vilket stärker demokrati och gemenskap. Genom vårt engagemang är vi en attraktiv arbetsplats som lockar och utvecklar de bästa ledarna och medarbetarna.

SMTM vågar!

Vi vill arbeta utifrån grundvärderingen SMTM Vågar! Vi vågar ta ställning, vågar påverka och vågar utmana, både internt och utåt gentemot besökare och samarbetspartners.

Om visionen

Visionen tar sitt avstamp i hållbarhet, mångfald och tillgänglighet i hela landet. Den ska också bidra till att förstärka de tre uppdrag publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning som bland annat definieras i museiutredningen (SOU 2015:89).

Visionens generella uppgift är att ge en övergripande riktning och ett långsiktigt mål för verksamheten.