Statens maritima och transporthistoriska museer gör formaliserade upphandlingar vid alla inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen samt följer dokumentationsplikten vid inköp över 100 000 kronor, det är även myndighetens målsättning att utsätta alla inköp över ett prisbasbelopp för konkurrens.

I våra upphandlingar tar vi hänsyn till miljö och hållbarhet och strävar efter att välja de mest klimatsmarta och hållbara alternativen.

Aktuellt

Vi använder oss av Visma:s webbaserade upphandlingsverktyg TendSign för annonsering av pågående upphandlingar.

Frågor om våra upphandlingar

Tobias Kumlin, upphandlare
Avdelningen för kommunikation och stöd
Telefon: 08-519 558 21
E-post: tobias.kumlin@smtm.se

Nima Vasseghi, upphandlare
Avdelningen för kommunikation och stöd
Telefon: 08-519 558 95
E-post: Nima.Vasseghi@smtm.se