Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima och transporthistoriska museer.
Svensk författningssamling 2007:1198
t.o.m. SFS 2015:1005