Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. I myndigheten ingår Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm och Järnvägsmuseet i Gävle.

Statens maritima och transporthistoriska museer har till uppgift att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Myndigheten verkar för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. 

Regeringen beslutar vilken inriktning arbetet ska ha och vi får våra instruktioner och regleringsbrev via Kulturdepartementet. Instruktionen ingår i Svensk författningssamling som innehåller gällande lagar och förordningar. Regleringsbrevet styr den årliga verksamheten. 

Vår vision

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) arbetar med det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att vidga människors världsbild, för att bidra till ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle.

I kontakt med SMTM får man kunskap och nya insikter som bidrar till att se världen i ett nytt ljus. Genom vårt arbete på olika platser runt om i Sverige och i världen får man oförglömliga upplevelser av utställningar och möten med andra människor. Tillsammans bidrar vi till delaktighet i hela landet, vilket stärker demokrati och gemenskap. Genom vårt engagemang är vi en attraktiv arbetsplats som lockar och utvecklar de bästa ledarna och medarbetarna.

Vi vill arbeta utifrån grundvärderingen SMTM Vågar. Vi vågar ta ställning, utmana och påverka, både internt och utåt gentemot besökare och samarbetspartners.