SMTM utnämndes 2023 till Sveriges modernaste myndighet. Utmärkelsen delades ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 21 november 2023.

SMTM vann utmärkelsen med motiveringen:

”Statens maritima och transporthistoriska museer är en myndighet som arbetar med vår historia och för att bevara och utveckla kulturarvet. Trots det är SMTM en myndighet med blicken riktad mot framtiden och omvärlden. Ett modernt arbetssätt och en tydlig inriktning i hållbarhetsarbetet, förmågan att utnyttja den senaste tekniken för att utveckla tillgången till och kunskapen om det svenska kulturarvet, tillsammans med förmågan att lösa även oväntade utmaningar gör SMTM till Sveriges modernaste myndighet. I en orolig tid har SMTM visat på nya möjligheter i mötet mellan civil beredskap och vården av kulturarvet, såväl i Sverige som i Ukraina”.

Om utmärkelsen

Sveriges modernaste myndighet är en utmärkelse som delas ut av Kvalitetsmässan i samarbete med fackförbunden Saco-s och ST. Sverige har 343 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service och alla kan delta i tävlingen.

Juryn, ledd av ordförande Natasa Ristic Davidson, statssekreterare vid Finansdepartementet, bedömde myndigheterna utifrån fyra kriterieområden:

  • Rättssäkerhet och effektivitet
  • Ledar- och medarbetarskap
  • Förnyelse och innovation
  • Hållbar utveckling