Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) driver och deltar i olika nätverk och forum kring bland annat historiskt värdefulla fartyg, tåg- och järnvägshistoria, varvshistoriska föreningar, fyrar, flottans fartyg och dess kulturarv. 

Maritima nätverk och forum

SMTM har genom Sjöhistoriska museet flera utvecklade maritima nätverk och anordnar träffar på olika teman inom maritim historia, arkeologi och kulturmiljövård. 

Läs mer om de olika nätverken och forumen på Sjöhistoriska museets webbplats:

Järnvägmuseet är med i branchdagar för järnvägshistoriska aktörer och Järnvägsmuseets vänförening arrangerar järnvägshistoriska dagar, ofta på Järnvägsmuseet, med stöd av SMTM.

Det finns ett nätverk för forskare inom det transporthistoriska forskningsområdet. 

SMTM erbjuder också lokaler och är adjungerade när organisationer inom Transporthistoriskt nätverk har sina ordförandemöten.