Statens maritima och transporthistoriska museer samverkar brett för att skapa attraktiva och hållbara besöksmål, bland annat som aktiv medlem i Kungl. Djurgårdens Intressenter (KDI). 

KDI samlar attraktionerna på Djurgården. Museer, konsthallar, nöjesetablissemang, restauranger, service- och trafikföretag samverkar, utvecklar och stärker Djurgården som besöksmål.

KDI var en av de två första storstadsdestinationer att tilldelas den internationella hållbarhetsutmärkelsen Green Destination Platinum Award 2022 och fick 2023 första pris i Green Destinations Story Award på ITB-mässan i Berlin bland 100 utvalda och engagerade destinationer i världen.