Statens maritima och transporthistoriska museer är en remissinstans. Vi yttrar oss i remissfrågor och ger antikvariska expertutlåtanden om olika maritima miljöer som fyrar, hamnar varv, sjömärken och andra byggnadsmiljöer.