Vasas akterplattform nu installerad – avancerat tekniskt bygge räddar Vasas skulpturer

2007-11-29

Vasamuseet har installerat en 9 meter bred och 25 meter hög plattform som ska hjälpa konservatorerna att nå skeppets akterskulpturer som tidigare varit otillgängliga. Plattformen är permanent och har en avancerad konstruktion som ska tillgodose museets behov och krav samtidigt som den ska smälta in i en känslig miljö.

Vasas akter reser sig drygt 25 meter över golvet och är utsmyckad med hundratals skulpturer. Skulpturer, som kan vara angripna av svavelutfällningar, men på grund av sin placering varit svåra att nå. Skulpturernas fina sniderier, detaljer och nyanser förändras snabbt vid frätande svavelangrepp. Ytan är känslig. Plattformen är ett spektakulärt bygge, konstruerad av ett italienskt företag, SAFI, som är världsledande på byggen av detta slag.

SAFI har patent på den funktion som är nödvändig för arbetet med Vasa – plattformen måste kunna anpassas både horisontellt och vertikalt för att kunna följa akterskeppets lutning. För arbetet med skulpturerna, som kan väga flera hundra kilo, är en kran integrerad i den komplexa konstruktionen. Plattformens utformning är gjord för att smälta in i museets miljö och för att inte ta uppmärksamhet från skeppet.

Det var efter sommaren år 2000 som svavelutfällningarna upptäcktes och sedan dess har intensiv forskning pågått kring hur Vasas trä bäst kan behandlas. Skulpturerna är de delar som är mest känsliga för förändringar i ytan. En grov översyn av skulpturerna har gjorts under åren med hjälp av en skylift, men det har varit ett komplicerat och tidskrävande arbete.

– Med den nya permanenta plattformen underlättas arbetet och skulpturerna kan få en grundlig översyn. Det kommer också bli möjligt att ta ner skulpturerna för dokumentation och eventuell omkonservering, säger Leif Malmberg, chef för föremålsenheten på Statens maritima museer där Vasamuseet ingår.


Bilder finns på http://press.maritima.se Mer information om SAFI finns på www.safi.it

Har du frågor kontakta gärna: Klas Helmerson museichef, 0733-62 59 02 Leif Malmberg chef föremålsenheten, 0707-44 22 90 Mathias Andersson, Informationsavdelningen, 070-509 48 79
Till toppen