Vasapris till ung Linköpingsforskare

2007-11-05

Vasamuseets vänners pris till en förtjänt forskare tilldelas i år Annika Sandén för hennes doktorsavhandling Stadsgemenskapens resurser och villkor - om samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620.
Det tidiga 1600-talets samhälle förknippas inte ofta med välfärd eller det goda samhället. De materiella resurserna var små och något offentligt socialt skyddsnät fanns inte. 1600-talet leder snarare tankarna till sjukdom, svält, pest och krig. Men frågan är om föreställningar om det goda samhället och strävandena att nå dit är ett resultat av det moderna samhället, eller om de senaste århundradenas samhällsomvandlingar bara skapat förutsättningar för en strävan som i grunden är universell och allmänmänsklig? Genom ett grepp om det lokala styrets samlade verksamhet söker Annika Sandéns avhandling svaret på sådana frågor.
– 1600-talets lokalsamhälle var väldigt lokalt, trots att det fanns en stat. Förvaltning och rättsskipning skedde på lokal nivå. Det är intressant att se hur tankar kring den "goda" staden fungerande och hur staden såg ut. Trots att det var svår materiell nöd bland många människor så var samhället ganska integrerat, det förmedlades resurser uppifrån och ned, säger Annika Sandén.
Annika Sandén, fil dr i historia vid Linköpings universitet, håller föredrag och tar emot Vasamuseets vänners pris vid Vasamuseets Gustav Adolfseminarium tisdagen den 6 november kl 17. Det andra föredraget i seminariet håller professor emeritus Sverker Oredsson, som nyligen utkommit med boken Gustav II Adolf.
Har du frågor kontakta gärna Annika Sandén 013-286677 eller 0709-203202 Maria Sandström, Vasamuseet, 08-519 558 85 Tidigare pristagare: 2006 Inken Schmidt-Voges, för avhandlingen, ”The presence of the past. Gothicism as historic evidence in early modern Sweden” 2005 Anna Maria Forssberg för sin avhandling ”Att hålla folket på gott humör” 2004 Martin Bagge, för sina studier i 1600-talets musikvärld på spaning efter melodier till Lasse Lucidors visor.
2003 Torbjörn Eng för sin avhandling ”Det svenska väldet - ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte”. 2002 Carl Olof Cederlund vid Södertörns högskola för en marinarkeologisk livsgärning, inledd med utgrävningen av Vasa år 1961.
2001 Malin Lennartsson för hennes avhandling om relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland. 2000: Sören Klingnéus för sin forskning om vapensmeder 1999: Göran Stenberg för sin doktorsavhandling om likpredikningar och gravtal under 1600- och 1700-talen 1998: Marie Louise Rodén för sin doktorsavhandling om drottning Kristinas politiska liv i Rom efter abdikationen från Sveriges tron 1654.
1997: Ebba During för hennes undersökning av det osteologiska materialet från Vasa. De visade sig komma från 25 individer varav 2 var kvinnor.
1996: Stephen Johnston, History of Science i Oxford, för hans studier av skeppsbyggeriets utveckling i tiden omedelbart före Vasas.
1995: Jan Lindegren för hans studier av statsmakten under Gustav Adolf-tiden 1994: Leon Jespersen; Odense, för hans konsekvent genomförda forskning om statsmaktens tillväxt i Danmark och Sverige under första delen av 1600-talet.
1993: Jan Glete för hans forskning om flottors och örlogsfartygs betydelse för centralmaktens framväxt.
1992 Nils Erik Villstrand för hans forskning om utskrivningar som för oss mycket nära rikets inbyggare på båda sidor av Östersjön
Till toppen