Vasapris till ung finländsk forskare

2008-11-07

Vasamuseets vänners pris till en förtjänt forskare tilldelades i år Fil dr Mirkka Lappalainen för hennes bok Släkten, makten, staten – familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland.

Vasamuseets vänners pris till en förtjänt forskare tilldelades i år Fil dr Mirkka Lappalainen för hennes bok Släkten, makten, staten - familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland.

Boken, som är en översättning av Lappalainens doktorsavhandling Suku, valta, suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa, handlar om Lorentz Creutz, en märklig och framgångsrik finländsk adelsman som under sin livstid avancerade till den politiska maktens kärna och skaffade sig stora rikedomar. I Släkten, makten, staten får man en bild av 1600-talets krig och politiska intriger, av makthunger och priset för framgång i stormaktstidens Sverige, där regenter, aristokrater och medlemmar i den lägre adeln kämpade om makten med allt hårdare tag. Samtidigt ges en inblick i livet i en adlig familj och i 1600-talets tankevärld.

Mirkka Lappalainen Fil Dr vid Helsingfors universitet höll föredrag och tog emot Vasamuseets vänners pris vid Vasamuseets Gustav Adolf-seminarium den 6 november. Det andra föredraget i seminariet hölls av Lars Eric Wolke professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Under seminariet serverades Gustav Adolfsbakelse och musik framförd av Markus Räsänen, dragspel och Johan Ronström, mandolin.

Har du frågor kontakta gärna

Maria Sandström Vasamuseet, 08-519558 85

Till toppen