Vasapris till tysk idéhistoriker

2006-11-03

Vasamuseets vänners pris till en förtjänt forskare tilldelas i år den tyska idéhistorikern Inken Schmidt-Voges för hennes studie av göticismen som modell för svensk identitet. Hon har därmed bidragit till att sätta in Vasas utsmyckning i ett idéhistoriskt sammanhang.

Vasas rikt utsmyckade akterspegel vimlar av mytiska figurer – grekiska, romerska och bibliska men också ”götiska”. Göticismen var en av dåtiden omhuldad tes som gav Sverige ett stolt förflutet. Den ”bevisade” att goterna, som erövrade Europa och gjorde slut på romarriket, egentligen var av svenskt ursprung.

På Vasamuseets Gustav Adolfs-seminarium den 6/11 kl 17, håller Inken Schmidt-Voges ett föredrag (på engelska) om sin forskning och tar emot priset om 35 000 kr. I ett kompletterande föredrag talar sedan journalisten och marschskribenten Staffan Skott om Marcia Carolus Rex och andra marschmyter samt journalisten Henrik Berggren om Vikingen som socialliberal – från göticism till socialdemokratisk välfärdsstat. Och naturligtvis serveras Gustav Adolfsbakelser i pausen.

Har du frågor? Maria Sandström, programsekreterare, Vasamuseet, 08-519 558 85 Professor Nils Erik Villstrand, vid Åbo akademi, nvillstr@abo.fi

Tidigare pristagare: 2005: Forskaren Anna-Maria Forsberg för hennes avhandling ”Att hålla folket på gott humör” – om informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i 1600-talets Sverige.

2004: Sångaren, musikern & kompositören Martin Bagge, för sina studier i 1600-talets musikvärld på spaning efter melodier till Lasse Lucidors visor.

2003: Fil dr Torbjörn Eng för sin avhandling "Det svenska väldet - ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte".

2002: Professor Carl Olof Cederlund vid Södertörns högskola för en marinarkeologisk livsgärning, inledd med utgrävningen av Vasa år 1961.

2001: Malin Lennartsson för hennes avhandling om relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland.

2000: Sören Klingnéus för sin forskning om vapensmeder

1999: Göran Stenberg för sin doktorsavhandling om likpredikningar och gravtal under 1600- och 1700-talen

1998: Marie Louise Rodén för sin doktorsavhandling om drottning Kristinas politiska liv i Rom efter abduktionen från Sveriges tron 1654.

1997: Docent Ebba During för hennes undersökning av det osteologiska materialet från Vasa. De visade sig komma från 25 individer varav 2 var kvinnor.

1996: Dr. Stephen Johnston, History of Science i Oxford, för hans studier av skeppsbyggeriets utveckling i tiden omedelbart före Vasas.

1995: Professor Jan Lindegren för hans studier av statsmakten under Gustav Adolf-tiden

1994: Fil lic. Leon Jespersen; Odense, för hans konsekvent genomförda forskning om statsmaktens tillväxt i Danmark och Sverige under första delen av 1600-talet.

1993: Docent Jan Glete för hans forskning om flottors och örlogsfartygs betydelse för centralmaktens framväxt.

1992: Docent Nils Erik Villstrand för hans forskning om utskrivningar som för oss mycket nära rikets inbyggare på båda sidor av Östersjön.
Till toppen