Vasamuseet bygger nytt pedagogiskt rum – Alla ombord

Vasamuseet bygger nytt pedagogiskt rum – Alla ombord
Vasamuseet bygger nytt pedagogiskt rum – Alla ombord

2008-03-04

Alla ombord är ett nytt pedagogiskt projekt på Vasamuseet som innebär att alla barn och unga ska kunna delta på ett aktivt sätt i museets pedagogiska verksamhet.

I projektet byggs det ett nytt pedagogiskt rum på Vasamuseet. Rummet ska förena den ordinarie pedagogiska verksamheten med en aktiv rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet för barn och unga. Tillsammans med museets pedagoger ska besökare kunna arbeta med och prova på olika aktiviteter med utgångspunkt från skeppet Vasa. Innehållet har tre maritima teman; att segla ett skepp, livet ombord och marinarkeologi. Bland annat kommer barnen få prova att hissa segel, navigera, tillverka rep samt finna och vårda marinarkeologiska fynd.

- Istället för att anpassa vill vi passa rätt från början. Projektets målsättning är att uppnå bestående förändringar som gör det möjligt för barn och unga att utvecklas, säger projektledare Carina Ostenfeldt.

Rummet, som ska vara en helhetsupplevelse för alla sinnen, öppnar i november 2008. Projektet är ett samarbete mellan Statens maritima museer/Vasamuseet, Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholm (RBU), Rädda Barnen, Handisam, Barndivisionen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt Specialpedagogiska institutet.

Arbetet utgår från FN: s konvention om barns rättigheter och har inspirerats av sociologen Aaron Antonovskys tankar om vad som främjar hälsa - det salutogena perspektivet.
Projektet stöds av Allmänna arvsfonden och ska pågå under tre år 2008-2010. På sikt är målsättningen att Statens maritima museer ska kunna utgöra ett pedagogiskt resurscentra för andra museer och kulturinstitutioner.

Mycket mer information finns att tillgå, kontakta gärna: Carina Ostenfeldt, projektledare, Statens maritima museer Tele: 0701-10 56 13 carina.ostenfeldt@maritima.se

Pressbilder finns på: http://press.maritima.se
Till toppen