Tre fartyg k-märkta

Tre fartyg k-märkta
Tre fartyg k-märkta

2008-06-12

Statens maritima museer har fattat beslut om k-märkning av tre fartyg. Sedan 2001 k-märker Statens maritima museer fartyg som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. 80 fartyg har fått den skylt som visar att fartyget är k-märkt och nu har listan drygats ut med tre nya fartyg.

Storskär, ett av fartygen som nu k-märks. Fotograf: Bill Östring, Statens maritima museers arkiv.

Sedan 2001 k-märker Statens maritima museer fartyg som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. 80 fartyg har fått den skylt som visar att fartyget är k-märkt och nu har listan drygats ut med tre nya fartyg:

Gunhild
Segelfartyg byggt 1905 i Sjötorp.
Hemmahamn på Beckholmen i Stockholm.

Storskär
Passagerarångfartyg som firar 100 år i år.
Byggt 1908 på Lindholmens varv i Göteborg. Hemmahamn i Stockholm.

T46
Motortorpedbåt byggd 1957 på Kockums varv i Malmö. Ägs av HM Konungens Motortorpedbåtsklubb och det är på kung Carl XVI Gustafs initiativ som fartyget bevarats och brukas. Hemmahamn på Gålö.

Fakta om k-märkningen:
Fartygsägare ansöker om att få sina fartyg k-märkta.
K-märkningen ska fungera som en uppmuntran, ett stöd och en hjälp till fartygsägarna i deras förvaltning av det historiska arvet.


Pressmaterial:

http://press.maritima.se


Kontaktpersoner:
Claes Wollentz, intendent och handläggare av k-märkning
claes.wollentz@maritima.se
0733-40 16 40

Carolina Blaad
Informationsavdelningen
carolina.blaad@maritima.se
08-519 549 28

 

Mer infomation:
www.maritima.se