Tillbaks från dockan

2007-05-30

Idag har skolskeppet fullriggaren Jarramas bogserats tillbaks till sin plats på Marinmuseum efter drygt 6 månader i Lindholmsdockan.

– Reparationen av skrovet med nitning av nya plåtar har varit mycket intressant och gått riktigt bra. Men det har tagit längre tid än beräknat och också blivit betydligt dyrare. Nu gäller det att samla in mer pengar till nästa varvsbesök, säger Manne Dunge, projektledare för renoveringen.

Under sommaren startar arbetet med att lägga det nya däcket som beräknas hålla på ett år. Detta arbete kommer att genomföras med egen personal.

I samband med museets 10-årsjubileum kommer besökare att kunna följa renoveringsarbetet från en uppbyggd ramp intill skeppet.Kontaktperson:

Manne Dunge, projektledare, tfn 0733-30 92 49Syfte med renoveringsprojektet av Jarramas Jarramas kommer att genomgå en omfattande renovering. Med hög antikvarisk ambitionsnivå ska skrov, däck, rigg och

inredning återställas till det utseende fartyget hade 1946.

De år som var hennes sista sommar i aktiv tjänst.

Till toppen