Sjöhistoriska museet först i Europa med att k-märka fritidsbåtar

Sjöhistoriska museet först i Europa med att k-märka fritidsbåtar
Sjöhistoriska museet först i Europa med att k-märka fritidsbåtar

2009-02-27

Intresset för fritidsbåtar är enormt i Sverige. Likaså antalet. Båtarna har blivit en del av den moderna historien. Med det nystartade projektet K-märkt fritidsbåt vill Sjöhistoriska museet uppmärksamma de äldre fritidsbåtar som ingår i vårt flytande kulturarv och underlätta bevarandet av dem. Sverige blir därigenom först i Europa med att k-märka fritidsbåtar.

Från att under 1800-talet ha varit ett nöje främst för överklassen har intresset för båtägande ökat under 1900-talet. I folkhemmets Sverige öppnades möjligheten för många att skaffa sig en fritidsbåt. Antalet har sedan ständigt ökat och intresset för båtliv är väldigt stort. Det innebär att en stor del av det flytande maritima kulturarvet är privatägt och inte förvaltas av museer eller andra traditionella, kulturhistoriska institutioner.

- Genom att k-märka fritidsbåtar vill vi uppmuntra det privata ägandet och brukandet och samtidigt öka kunskapen om de kulturhistoriska värdena och hur de bevaras på bästa sätt. Vi hoppas att k-märkta båtar ska kunna ges förmåner av exempelvis klubbar, hamnar och varv och på så sätt göra ett spännande kulturarv mer synligt, underlätta bevarandet av det och höja statusen på den äldre fritidsbåtsflottan, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Statens maritima museer.

Sjöhistoriska museet driver bevarandefrågor när det gäller fritidsbåtar och förvaltar bland annat den stora samlingen av originalbåtar i Båthall 2 på Galärvarvet i Stockholm. Sjöhistoriska ingår i Statens maritima museer som är den myndighet som formellt fattar beslut om k-märkning. Sedan 2001 k-märker Statens maritima museer i ett liknande projekt kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Initiativet till k-märkning av fritidsbåtar togs i slutet av 2007 genom att ett förslag skickades ut på remiss till allmänheten.

- Vi är väldigt glada över det engagemang som båtföreningar och privatpersoner har visat. Trycket utifrån har varit stort och många är positiva till k-märkningen så det känns verkligen kul att projektet nu är igång på allvar, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Statens maritima museer.

Den första ansökningsperioden för K-märkt fritidsbåt är mellan den 16 mars och den 30 april i år.

Pressmaterial
Högupplöst pressbild och mer fakta finns i Sjöhistoriska museets pressrum
http://press.maritima.se

Kontaktpersoner

Fredrik Blomqvist
Intendent, kulturmiljöavdelningen, Statens maritima museer
Telefon: 08-519 549 38
E-post: fredrik.blomqvist@maritima.se

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef, Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519 549 45
E-post: hans-lennart.ohlsson@maritima.se

Kristoffer Henrysson
Informationsavdelningen, Statens maritima museer
Telefon: 08-519 549 32
E-post: kristoffer.henrysson@maritima.se

Till toppen