Sjöfarten behöver rekrytera - Sjöhistoriska museet arenan för rekryteringsdagar 13-15 mars 2009

Sjöfarten behöver rekrytera - Sjöhistoriska museet arenan för rekryteringsdagar 13-15 mars 2009
Sjöfarten behöver rekrytera - Sjöhistoriska museet arenan för rekryteringsdagar 13-15 mars 2009

2009-03-06

I den rådande lågkonjunkturen finns det en bransch som står inför en omfattande bemanningsbrist såväl nationellt som internationellt - sjöfarten. Pensionsavgångarna de närmsta åren är stora och fler sjöbefäl behöver utbildas för att garantera återväxten. Därför arrangeras nu rekryteringsdagar för sjöfartsutbildningar på Sjöhistoriska museet den 13-15 mars 2009.

I den rådande lågkonjunkturen finns det en bransch som står inför en omfattande bemanningsbrist såväl nationellt som internationellt - sjöfarten. Sjöfartsnäringen är en förutsättning för utrikeshandeln eftersom över 90 procent av transporterna sker med fartyg. Pensionsavgångarna de närmsta åren är stora och fler sjöbefäl behöver utbildas för att garantera återväxten. Därför arrangeras nu rekryteringsdagar för sjöfartsutbildningar på Sjöhistoriska museet den 13-15 mars 2009.

Svensk sjöfartsnäring ligger långt framme när det gäller miljötänkande och säkerhet. För att handelsflottan och rederinäringen ska kunna fortsätta att utvecklas krävs kvalificerat yrkesfolk både ombord och i land. Allra störst är bristen på maskinbefäl.

- Jag tror att det under överskådlig tid kommer att finnas fler tillgängliga jobb för sjöbefäl inom den internationella sjöfarten än det finns personal. Inom den svenska sjöfarten är särskilt ungdomar som är kvinnor och ungdomar med invandrarbakgrund välkomna. Sjöfarten är en av få branscher där lönesättningen är helt jämlik, säger Per Sjöberger, direktör på Sveriges Redareförening.

Tillsammans med Sjöfartsforum står Sjöhistoriska museet som värd för rekryteringsdagarna den 13-15 mars. Många utbildningar och organisationer finns på plats för att informera och svara på frågor.

- Vi vill vara en mötesplats för unga människor och för sjöfarten så Sjöhistoriska känns självklar som arena för rekryteringsdagarna, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet.

Fakta
Sjöhistoriska museet står tillsammans med Sjöfartsforum som värd för rekryteringsdagarna den 13-15 mars. Flera stora sjöfartsutbildningar och organisationer finns på plats på Sjöhistoriska museet för att informera och svara på frågor: Högskolan i Kalmar, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan på Åland, Sjömansskolan, Marina Läroverket/Klart Skepp, Försvarsmakten, Sjöskolan, Strömstads gymnasium, Skärgårdsredarna och sjöfackförbunden SFBF, SBF och SEKO Sjöfolk med flera.
Plats: Sjöhistoriska museet i Stockholm. Öppettider: 13-15 mars kl. 10-17. Fri entré.

Hemsida: www.sjohistoriska.se

Kontaktpersoner

Catharina Silberman
programansvarig, Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519 558 15
E-post: catharina.silberman@maritima.se

Kristoffer Henrysson
informationsavdelningen, Statens maritima museer
Telefon: 08-519549 32
E-post: kristoffer.henrysson@maritima.se

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef, Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519549 45
E-post: hans-lennart.ohlsson@maritima.se