Rekordår för Vasamuseet

2007-01-05

2006 blev bästa året någonsin för Vasamuseet med hela 973 722 besökare! En ökning med nio procent jämfört med 2005 och över 40 000 fler besökare än 1991 som hittills utgjort kulmen. De internationella besökarna är fortfarande flest, endast en femtedel är bosatta i Sverige.

- Vasas dragningskraft är enorm, dessutom tycker över hälften av alla besökarna att skeppet överträffar deras förväntningar, säger museichef Klas Helmerson.

Den ökade turismen till Stockholm är en del av förklaringen till siffrorna. Samtidigt är Vasa ett mysterium som aldrig upphör att locka. Flera forskningsprojekt pågår för att säkra skeppet för framtiden.
- Vi har en unik skatt att vårda, fortsätter Klas Helmerson. Ett skepp som legat på botten, bortglömt i flera hundra år och som återvänt till oss som en budbärare från en annan tid.

Besökssiffrorna för de maritima systermuseerna, Sjöhistoriska museet (cirka 120 000 besökare) och Marinmuseum (drygt 190 000 besökare), tyder även de på fortsatt hög nivå. Till skillnad från Vasamuseet ingick dessa i fri entréreformen som i år upphävs. - Vi räknar med att antalet besökare nu kommer att sjunka och möter det med utökad programverksamhet och föreläsningar, säger Sjöhistoriska museets nytillträdde chef Hans-Lennart Ohlsson. I maj öppnar också en stor utställning om Tintin till sjöss.

På Marinmuseum i Karlskrona uppmärksammas att det är tio år sedan man fyttade in i de magnifika lokalerna på Stumholmen. Besökstoppen förväntas som vanligt till sommaren med många utländska gäster, framför allt tyskar, danskar och polacker. - En stor satsning 2007 blir också färdigställandet av vårt populära barn- och ungdomsaktivitetsrum Dunders däck, säger museichef Ingrid Hall Roth.
Till toppen