PRESSVISNING av pionjärprojektet ”Alla ombord!” på Vasamuseet

2008-11-20

VÄLKOMMEN PÅ PRESSVISNING 26 november Nu öppnar Vasamuseets nya pedagogiska rum där aktiv rehabilitering och habilitering integrerats i museets verksamhet – allt med utgångspunkt från FN:s barnkonvention och en ny filosofi för tillgänglighet. Verksamheten ska passa rätt från start istället för att anpassas. PLATS: Vasamuseet, Lilla filmsalen TID: Onsdag 26 november, kl 8.30

VÄLKOMMEN PÅ PRESSVISNING
Nu öppnar Vasamuseets nya pedagogiska rum där aktiv rehabilitering och habilitering integrerats i museets verksamhet - allt med utgångspunkt från FN:s barnkonvention och en ny filosofi för tillgänglighet. Verksamheten ska passa rätt från start istället för att anpassas.

PLATS: Vasamuseet, Lilla filmsalen
TID: Onsdag 26 november, kl 8.30

OSA senast 25 november till mathias.andersson@maritima.se. Tel: 08-519548 79

Vi bjuder på frukost och visar det pedagogiska rummet "Alla ombord!".

Möt projektledaren och initiativtagaren Carina Ostenfeldt, överintendenten för Statens maritima museer Robert Olsson, representanter för våra samarbetspartners och barn som ingått i expertgruppen i projektet.

I projektet "Alla ombord! - det salutogena museet" samarbetar Statens maritima museer med experter från Rörelsehindrade barn och ungdomar i Stockholms län (RBU), Rädda barnen, Handisam, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Läs mer på http://www.maritima.se/Allaombord.aspx

Till toppen