Nytt vetande om Vasa

2007-02-20

I en omfattande vetenskaplig och rikt illustrerad bok presenteras nu för första gången en heltäckande redovisning av arkeologin kring regalskeppet Vasa. Boken, som delvis omprövar den tidigare historieskrivningen, har titeln ”Vasa I – The Archaeology of a Swedish Warship of 1628".

”Vasa I” ger en kronologisk presentation och analys av hur Vasa hamnade på Strömmens botten, vad som hände under de 333 åren hon låg där, hur hon återfanns på 50-talet, bärgades och grävdes ut. Den innehåller även ny forskning som exempelvis visar att Vasa inte alls var bortglömd på Strömmens botten fram till återupptäckten 1956. Tydliga markeringar på sjökort och en ansökan om att bärga henne 1921 vittnar om att hennes position då var känd. I ”Vasa I” finns också en analys av tidiga bärgningsförsök och en detaljerad utredning om hur skeppets övre delar brutits ner under århundradena av både naturliga processer, ankare och dumpad sprängsten.

Ny kunskap om Sveriges historia växer fram Redan innan utgrävningen av Vasas innandöme var klar sommaren 1961 hade utgrävningens ledare, Per Lundström, börjat planera en vetenskaplig rapport om projektet. Men det enorma arbetet med att sortera och lagra alla fynd inför konservering och restaureringen av skeppet tog alla resurser i anspråk och rapportplanerna lades på hyllan.

1964 föll uppgiften istället på intendent Carl Olof Cederlund som deltagit i utgrävningen. Han förberedde en publikation i flera volymer men skeppets stora behov av konservering, restaurering och förevisning fick åter gå före. 2002 beslöt Statens maritima museers ledning att göra en vetenskaplig satsning på att förstå fyndet av Vasa i vidast möjliga kontext. En heltidsforskare, arkeologen Fred Hocker, anställdes för att leda arbetet med rapporten. Fred Hocker har sammanställt de olika studier som genomförts under åren, men också tillfört ny kunskap genom forskning på fynd som tidigare inte detaljstuderats.

Flera författare Som huvudförfattare återkommer Carl Olof Cederlund, nu professor emeritus vid Södertörns högskola och boken innehåller också bidrag från Fred Hocker, Georg Hafström (1882-1984) och Per Wendel.

Boken presenterades vid ett arrangemang på Vasamuseet tisdagen den 20 februari då forskaren Fred Hocker berättade om arbetet med ”Vasa I” och professor Carl Olof Cederlund intervjuades av museichef Klas Helmerson.

Vasa I kan köpas i Vasamuseets, Marinmuseums och Sjöhistoriska museets butiker (butiken.sm@maritima.se). Den går också att beställa från förlaget Oxbow Books (www.oxbowbooks.co.uk). Priset i Sverige är 495 kronor och £40 i övriga Europa. ISBN 91-974659-0-9 / ISBN 978-91-974659-0-8.

Bilder finns på http://press.maritima.se Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon av författarna, kontakta gärna: Forskare Fred Hocker, 08-518 548 06, 0705-30 48 06, eller fred.hocker@maritima.se Museichef Klas Helmerson, 08-519 548 66, 0733-62 59 02, eller klas.helmerson@maritima.se Informationsavdelningen, Sofie Aspelin, 08-519 558 25
Till toppen