Nya Vasafynd på Strömmens botten

2006-10-24

Under senare år har Statens maritima museer undersökt Vasas förlisningsplats och spåren efter den fleråriga bärgningsoperation som föregick lyftet av skeppet i april 1961. Förutom avtrycket efter själva skeppet har flera spännande iakttagelser och fynd gjorts. Bland annat har marinarkeologerna funnit delar av Vasas rigg och reling.Ett stort bottenområde har kartlagts och två schakt grävts på förlisningsplatsen utanför Beckholmen. Våren 2006 besiktigades även den så kallade Kastellholmsgropen, mellan Kastellholmen och Djurgården på Stockholms ström. Gropen är den sista i den serie gropar som bildades då Vasa flyttades från den ursprungliga Vasagropen, upp på grundare vatten vid Kastellholmen hösten 1959. Det är i Kastellholmsgropen de nya fynden har gjorts.Vill ni komma i kontakt med Patrik Höglund, marinarkeolog vid Statens maritima museer, som deltagit i undersökningarna av Vasagropen, kontakta honom på telefon: 070 - 602 77 96Bilder finns på http://press.maritima.se-------------------Imorgon onsdag, 25 oktober, föreläser Statens maritima museers arkeologienhet om årets dykningar vid Vasagropen. Programmet börjar kl 18.00 och beräknas vara slut ca kl 19.45. Entrépriset är 60 kr, studerande 40 kr. Föreläsningen hålls i Vasamuseets filmsal.Föreläsningen behandlar även två andra marinarkeologiska utgrävningar.Östra Riddarfjärden, marinarkeologiska undersökningar inför ett tunnelprojekt

projektledare Marcus Hjulhammar Om de marinarkeologiska undersökningar som har utförts av SMM:s dykande arkeologer under 2005 och 2006 inför projekteringen av Citybanan. Förutom nyupptäckta fartygslämningar handlar föredraget även om hur undersökningsområdet har utvecklats och förändrats från medeltiden fram till idag.Undervattensarkeologi utanför Birka

intendent Niklas Eriksson

Sedan några år tillbaka bedriver Statens maritima museer arkeologiska undersökningar i vattnet utanför den vikingatida staden Birka i Mälaren. På endast några meters djup finns förutom en omfattande pålanläggning såväl lösfynd som kulturlager. Undersökningarna vid Birka är en del av ett större projekt som drivs av Statens maritima museer och som kallas Vikingatida skepp och bebyggelse.