NY BOK: Unga Mälardalsbor 1808 berättar om Sveriges sista krig

NY BOK: Unga Mälardalsbor 1808 berättar om Sveriges sista krig
NY BOK: Unga Mälardalsbor 1808 berättar om Sveriges sista krig

2008-01-15

Statens maritima museer ger ut en ny bok med titeln ”De oändeligt förbannade sluparna…”. Genom bevarade ögonvittnesskildringar av sjöstrider mot Ryssland 1808–1809 får läsaren följa med ombord på skärgårdsflottans kanonslupar. Det är inte de höga krigsherrarnas berättelse utan lantvärnsmännens, de som satt på sluparnas roddarbänkar. Författare är Olle Malmqvist och Iréne Welander Larsson.

I Sverige talas det sällan om det blodiga krig som utspelades på svensk-finskt område för tvåhundra år sedan – förmodligen därför att det slutade i ett stort nederlag för svensk del. När fred slöts med Ryssland 1809 hade Sverige förlorat Finland, det vill säga sin östra rikshalva.

Ombord på skärgårdsflottans kanonslupar stred och rodde inkallade lantvärnsmän. Kanonsluparna var mindre, öppna fartyg som roddes eller seglades. De användes både för att skydda trupptransporter över Ålands hav och i regelrätta sjöstrider i svårbemästrade, grunda skärgårdar.

Berättelserna vittnar om brist på kläder, usla nattskydd i de isande höstvindarna och fasansfulla krigsupplevelser – långt från krigsromantiken. En stor del av soldaterna på kanonsluparnas roddarbänkar var unga män utan någon som helst erfarenhet av sjön eller sjöstrider. De tillhörde lantvärnet, inkallade för att förstärka den indelta armén. Många av lantvärnisterna var från landskapen runt Mälaren.

I boken presenterar och kommenterar författarna och Örebroborna Olle Malmqvist och Iréne Welander Larsson ett unikt och angeläget arkivmaterial som berättar om krigets verklighet. De har under många år ägnat sin fritid åt berättelserna som de funnit i arkiven och själva rest till platserna i Åbolands skärgård och på Åland där de olika sjöslagen stod. Iréne Welander Larsson har också gjort målningar som i boken illustrerar de gripande berättelserna.

TITEL: ”De oändeligt förbannade sluparna ...” – episoder från sjöstriderna mot Ryssland 1808–1809 Maritima skrifter nr 6 Av Olle Malmqvist & Iréne Welander Larsson

Utgiven av Statens maritima museer 168 sidor, illustrerad i färg, häftad ISBN 978-91-976923-2-8 ISSN 1651-5374

RECENSIONSEXEMPLAR: Kontakta Ulrika Djerw på Statens maritima museer om du önskar ett recensionsexemplar.

PRESSFOTON: http://press.maritima.se

KONTAKT: Ulrika Djerw, redaktör, Statens maritima museer ulrika.djerw@maritima.se 08-519 549 35

Olle Malmqvist, författare Olle-Malmqvist@tele2.se 019-149439

Iréne Welander Larsson, författare och illustratör 019-222 135
Till toppen