Museikollegor från Ukraina i erfarenhetsutbyte med SMTM

Ukrainska museikollegor på besök
Anneli Karlsson, SMTM.

2023-03-22

I krig sker alltid angrepp på kulturarvet. Hur arbetar museer med kulturarvet när brinnande krig är deras vardag? Den 13–17 mars besökte museikollegor från Ukraina Stockholm för att diskutera bevarande och berätta om sin verklighet.

De fyra museikollegorna arbetar med forskning, konservering och utställningar på Khortytsia National Reserve, Ukrainas centrum för marinarkeologi. Museet är beläget nära ett område som bombas regelbundet.

– Jag har personligen gömt delar ur vår samling på hemliga platser, berättar Natalija Tjerhik, forskare och utställningschef som är en av de fyra som besöker Vasamuseet. Hon fortsätter:

– En person frågade mig varför jag lade tid på att gömma föremål och jag svarade att jag gör det för våra barns skull. De ska ha möjlighet att lära sig om sin historia.

Personalen på museet måste arbeta mellan flyganfall och de har också svårt att upprätthålla ett stabilt klimat i bevarandelabbet på grund av återkommande strömavbrott.  

– Museet har önskat specifik hjälp från oss gällande bevarande. De har sex fartyg i trä som tagits upp från floden Dnepr i arkeologiska projekt, liksom många andra vattendränkta föremål, och de kan inte upprätthålla ett stabilt klimat i bevarandelabbet på grund av återkommande strömavbrott, berättar Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet, som samordnade besöket.

Veckan innehöll därför diskussioner och erfarenhetsutbyte om bevarande med kollegor från Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks samt Marinmuseum och Sjöhistoriska museet (som alla ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM), framför allt med fokus på att studera, bevara och visa skeppsvrak. I samtalen beskrev de också hur deras vardag ser ut.

– Vi har lärt oss mycket av våra ukrainska kolleger den här veckan, inte minst om krisberedskap, menar Fred Hocker.

SMTM och Khortytsia National Reserve har ett mångårigt samarbete genom marinarkeologin och det fortsätter även framöver.

– Vi har förstått att en av de viktigaste sakerna vi kan göra för våra kollegor i Ukraina är att hjälpa dem att behålla sina internationella kontakter och förbli en del av den professionella världen. Men också att vi kan ge dem en paus från kriget, säger Fred Hocker.

Bilden visar från vänster: Polina Petrasjyna, forskare, intendent och konservator; Tetjana Sjelemetijeva, forskare och intendent; Alina Budnykova, forskare och intendent; samt Natalija Tjerhik, forskare och utställningschef.